เกี่ยวกับเรา

บริษัท วี.โก้.เท็ค.(ประเทศไทย) จำกัด

จำหน่ายผลิตภัณฑ์ & รับติดตั้งระบบกันซึม & ระบบพื้นอุตสาหกรรม

บริษัท วี.โก้.เท็ค.(ประเทศไทย) จํากัด ก่อตั้งขึ้นภายในปี 2552 โดยมีจุดมุ่งหมายเร่ิมแรกของการสนับสนุนลูกค้าในแนวทางของงานระบบป้องกันการรั่วซึม โดยวิศวกรผู้ที่มีความชำนาญเชี่ยวชาญในระบบกันซึม เพื่อเข้าไปช่วยลดความซับซ้อนในขั้นตอนการติดตั้งงานกันซึม รวมไปถึงการเลือกผลิตภัณฑ์, ช่วยลดค่าใช้จ่าย, ช่วยย่นระยะเวลาในการทำงานให้สั้นลงและเพิ่มประสิทธิภาของงานที่มีคุณภาพ

จากจุดเริ่มต้น บริษัท วีโก้เทค ประเทศไทย จำกัด ได้พัฒนาจนมีประสบการณ์การทำงานกับ บริษัทก่อสร้างยักษ์ใหญ่ในประเทศไทย รวมทั้งโครงการใหญ่และมีชื่อเสียงมากมายซึ่งส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยอุตสาหกรรม ทั้งน้ำมันก๊าซ, เคมี, ขนส่งมวลชน, โรงไฟฟ้า, ทางด่วนและมีลูกค้ามากกว่าพันโครงการ

เพื่อผลักดันการเจริญเติบโตและความสำเร็จ บริษัท วีโก้เทค ประเทศไทย จำกัด ได้ขยายขอบเขตของการบริการต่างๆ ระบบโครงสร้าง, ระบบพื้นอุตสาหกรรมและระบบป้องกันการรั่วซึม รวมถึงการขยายการให้บริการในต่างประเทศ เช่น ประเทศลาวและประเทศพม่า

ข้อมูลทัวไป

ชื่อภาษาไทย บริษัท วี.โก้.เท็ค.(ประเทศไทย) จำกัด
ชื่อภาษาอังกฤษ VI.GO.TEXT.(THAILAND) Co.,Ltd
วันที่จดทะเบียน 4 พฤศจิกายน 2552
หมายเลขทะเบียน 0105552119796
กรรมการบริษัท นายสุรเดช  สุขเกลี้ยงโท้
บุคลากร วิศวกร 1 คน เซลล์ 7 คน คนงาน 30 คน ประจำออฟฟิศ 4 คน
ทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท
ที่ตั้ง 119/101 หมู่ 11 ตำบลบางคูวัด อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000