ผลงานของเรา

รถไฟฟ้าสายสีชมพู

โครงการ :รถไฟฟ้าสายสีชมพู
บริษัท :ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
ปีที่เริ่มงาน : 2564
ประเภทงาน : Waterproofing Coating

ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้ม (ตะวันออก)

โครงการ :ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้ม (ตะวันออก)
บริษัท :CKST
ปีที่เริ่มงาน : 2563
ประเภทงาน : Waterproofing Spray

ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้ม (ตะวันออก)

โครงการ :ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้ม (ตะวันออก)
บริษัท :ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
ปีที่เริ่มงาน : 2563
ประเภทงาน : Sheet Membrace Waterproofing

Mistine Plumeria House

โครงการ :Mistine Plumeria House
บริษัท :KRO-IT
ปีที่เริ่มงาน : 2563
ประเภทงาน : Shotcrete (Sprayed Concrete)

ก่อสร้างโรงงานลูกดิ่ง ราชบุรี

โครงการ :ก่อสร้างโรงงานลูกดิ่ง ราชบุรี
บริษัท :ฟายน์ โฮม แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
ปีที่เริ่มงาน : 2563
ประเภทงาน : HDPE Sheet Membrane

T3 ปราจีนบุรี

โครงการ :T3 ปราจีนบุรี
บริษัท :อิตัลไทย วิศวกรรม จำกัด
ปีที่เริ่มงาน : 2563
ประเภทงาน : Sheet Membrane Waterproofing

สถานีดับเพลิงไทยออยล์

โครงการ :สถานีดับเพลิงไทยออยล์
บริษัท :ซีเอ็มจี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
ปีที่เริ่มงาน : 2563
ประเภทงาน :PVC Sheet Membrane Waterproofing

สถานีดับเพลิงไทยออยล์

โครงการ :สถานีดับเพลิงไทยออยล์
บริษัท :ซีเอ็มจี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
ปีที่เริ่มงาน : 2563
ประเภทงาน : Epoxy Coating