ผลงานของเรา

ศูนย์ซ่อมบำรุง รถไฟฟ้าสายสีแดง

โครงการ : ศูนย์ซ่อมบำรุง รถไฟฟ้าสายสีแดง
บริษัท : ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
ปีที่เริ่มงาน : 2559
ประเภทงาน : Waterproofing System แผ่นกันซึม

ถาวรอินเตอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด

โครงการ : ถาวรอินเตอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด
บริษัท : กรีไทย โฮมส์ จำกัด
ปีที่เริ่มงาน : 2559
ประเภทงาน : Flooring System Epoxy Self-Leveling

สุรีย์ อินเตอร์ฟู๊ดส์ สาขานาโคก

โครงการ : สุรีย์ อินเตอร์ฟู๊ดส์ สาขานาโคก
บริษัท : ธนพันา คอนสตรัคชั่น จำกัด
ปีที่เริ่มงาน : 2559
ประเภทงาน : Flooring System PU Self-Leveling

บ้านกลาง ปทุมธานี

โครงการ : บ้านกลาง ปทุมธานี
บริษัท : แสงตะวัน ซัคเซส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ปีที่เริ่มงาน : 2559
ประเภทงาน : ตัดช่องผนังคอนกรีต

The Monique 64

โครงการ : The Monique 64
บริษัท : เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด
ปีที่เริ่มงาน : 2559
ประเภทงาน : Floor Hardener ขัดเพิ่มความแกร่งให้พื้นคอนกรีต

ศูนย์ซ่อมบำรุง รถไฟฟ้าสายสีแดง

โครงการ : ศูนย์ซ่อมบำรุง รถไฟฟ้าสายสีแดง
บริษัท : ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
ปีที่เริ่มงาน : 2559
ประเภทงาน : Waterproofing System

คลังยาสมุนไพรจีน (ศรีสมาน)

โครงการ : คลังยาสมุนไพรจีน (ศรีสมาน)
บริษัท : พีเช็พ จำกัด
ปีที่เริ่มงาน : 2559
ประเภทงาน : Waterproofing System

โรงงานฮอนด้า

โครงการ : โรงงานฮอนด้า
บริษัท : บีเอสวาย คอนสตรัคชั่น จำกัด
ปีที่เริ่มงาน : 2559
ประเภทงาน : Polishing Concrete

โรงไฟฟ้าบางกอกน้อย

โครงการ : โรงงานไฟฟ้าบางกอกน้อย
บริษัท : กลอรี่คอนสตรัคชั่น จำกัด
ปีที่เริ่มงาน : 2559
ประเภทงาน : Epoxy Self-Leveling

โรงไฟฟ้าเมืองทอง

โครงการ : โรงไฟฟ้าเมืองทอง
บริษัท : เด็มโก้ จำกัด(มหาชน)
ปีที่เริ่มงาน : 2559
ประเภทงาน : Epoxy Self-Leveling