ระบบโครงสร้าง

Epoxy InjectionConcrete RepairGroutingStrengtheningSlab Lift

Epoxy Injection วัสดุออกแบบมาสำหรับการฉีดเข้าไปในรอยแตก ของคอนกรีตโครงสร้างต่าง ๆ เช่น เสา, คาน, ฐานราก โดยอีพ็อกซี่จะเข้าไปเติมเต็มในส่วนรอยแตกเพื่อซ่อมแซมโครงสร้างให้มีความแข็งแรง ซ่อมรอยร้าวโครงสร้างคอนกรีต ประสานรอยร้าวโดยอัดฉีดน้ำยา Epoxy ด้วยเครื่องแรงดันสูง ซึ่งจะทำให้มีแรงยึดเกาะสูงและรับกำลังอัดได้ดี จึงประสานรอยร้าวให้เป็นเนื้อเดียวกัน โดยส่วนใหญ่จะใช้วิธีการนี้ซ่อม รอยร้าวที่มีขนาดของรอยร้าวตั้งแต่ 0.3 มิลลิเมตร จนถึง 5.0 มิลลิเมตร ซึ่งการซ่อมวิธีนี้เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสูง

คุณประโยชน์

 1. ใช้ซ่อมรอยแตกร้าว หรือตามรูโพรง หรือรอยแตกในเนื้อคอนกรีต
 2. มีความทนทาน เป็นวัสดุที่แข็ง มีความหนืดต่ำที่ให้ค่ากำลังอัดสูง
 3. ช่วยกันไม่ให้น้ำซึมผ่านรอยร้าว
 4. มีแรงยึดเกาะคอนกรีตได้สูงเป็นพิเศษ
 5. สามารถยึดติดร้อยร้าวคอนกรีตให้เป็นเนื้อเดียวกันได้แนบสนิท

การใช้งาน

เหมาะสำหรับระบบโครงสร้าง เช่น งานที่ต้องการซ่อมแซมรอยแตก รอยแยกอุดตามโพรงต่างๆ รอยแตกร้าวในชิ้นงานโครงสร้าง งานเสา คาน งานฐานราก ดาดฟ้า และงานโครงสร้างคอนกรีตต่างๆ

Concrete Repair เป็นงานซ่อมแซมคอนกรีต ซ่อมแซมโครงสร้าง โครงสร้างอาคารที่ชำรุดเสียหาย การแตกร้าว เป็นโพรง รูพรุน รั่วซึมของคอนกรีต เนื่องจาก การเทคอนกรีตปริมาณมาก โดย เทคอนกรีตผิดวิธี จี้วายไม่ทั่วถึง การกองเก็บวัสดุขณะก่อสร้างเกินน้ำหนักบรรทุก ก่อสร้างผิดแบบ ค้ำยันไม่เพียงพอ ถอดแบบเร็ว

คุณประโยชน์

 1. ซ่อมแซมพื้น ผนังคอนกรีต และโครงสร้าง
 2. แข็งแรง ทนทาน
 3. ทำให้กลับมาใช้งานได้ดีเยี่ยมและคงสภาพเดิม

การใช้งาน

เหมาะสำหรับการใช้งาน กับโครงสร้าง คอนกรีตทุดประเภท

Grouting งานซ่อมแซมคอนกรีต ซ่อมแซมโครงสร้าง โครงสร้างอาคารเสียหาย การแตกร้าว เป็นโพรง รูพรุน รั่วซึมของคอนกรีต คุณสมบัติ คล้ายคลึงกับ Concrete Repair แต่ Grouting มีลักษณะเหลวไม่หดตัว เมื่อแข็งตัวจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแรง เสริมความแน่นหนา เป็นการให้เนื้อปูนเข้าไป อุดตามร่องต่างๆระหว่างรอยแยกของอิฐที่ยุบตัว ไม่มีการหดตัว และสามารถเทไหลเข้าแบบได้ง่าย

คุณประโยชน์

 1. ให้ค่ากําลังแรงอัดสูง
 2. เมื่อแห้งไม่หดตัว
 3. การทํางานที่ง่ายไหลตัวได้ดี เพื่อเข้าไปเติมเต็มช่องว่างได้ดี

การใช้งาน

 1. ซ่อมแซมโครงสร้างคอนกรีตต่างๆ
 2. ซ่อมแซมพื้น โพรง รูพรุน ผนังคอนกรีต
 3. งานเท Grouting ใตัฐานเครื่องจักร รองรับคานสะพาน

Stengthening เป็นวิธีการเสริมกำลังโครงสร้างมีหลายรูปแบบ มีการอัดแรง และไม่อัดแรง ช่วยเสริมกำลังรับแรงดัด ช่วยเสริมกำลังรับแรงเฉือน และช่วยเสริมกำลังเพิ่มความเหนี่ยวให้กับชิ้นส่วนโครงสร้าง

คุณประโยชน์

ช่วยเสริมกําลังโครงสร้างให้สามารถรับน้ําหนักได้มากขึ้น เพื่อโครงสร้างเพิ่มขึ้นที่ดี ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงให้ตรงตาม มาตรฐานของงาน

การใช้งาน

 1. ซ่อมแซมโครงสร้างคอนกรีตต่างๆ
 2. เสริมกำลังอาคาร และปรับปรุง
 3. ปรับปรุงโครงสาร้างอาคารให้รับแรงได้เพิ่มขึ้น

ยกพื้นคอนกรีตโดย วีโก้เท็ค
ยกพื้นคอนกรีตโดย วีโก้เท็ค เป็นกระบวนการซ่อมแซมที่รวดเร็วและประหยัดเวลาสำหรับการซ่อมแซม เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับการแก้ไขปัญหาพื้นทรุดตัว แผ่นพื้นคอนกรีตทุกชนิด พื้นถนน,เขื่อน,โรงงาน,สะพาน,รันเวย์ท่าอากาศยาน และทุกๆสภาพพื้นผิวในการยกพื้นโดย วีโก้เท็ค เป็นวิธีการแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพและประหยัดสำหรับการแก้ไขปัญหาการทรุดตัว ของพื้นดินที่ไม่คงที่

วิธีการทำงานในการยกพื้นคอนกรีต
โฟมโพรียูรีเทน 2 ส่วนผสม (เราใช้เครื่องมือที่ทันสมัยที่สุด Graco) และฉีดใต้พื้นในความดันสูงด้านล่างของพื้นที่หรือโครงสร้างพื้นที่ต้องมีการซ่อมแซม เมื่อของเหลวทั้ง2 ส่วนผสมมาเจอกันจึงเกิดปฏิกิริยาขยายตัวกายเป็นโฟมอย่างรวดเร็ว (ซึ่งจะเกิดแรงกดดัน)และจะเข้าแทรกซึมเข้าไปปิดโพรงภายใต้แผ่นคอนกรีต และมีความแข็งแรงมาก ดังนั้นจึงสามารถยกพื้นที่มีการทรุดตัวได้ดี โฟมที่เราใช้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดย Cormix International และเป็นสูตรพิเศษที่มีความแข็งแรงมากและมีอายุการใช้งานยาวนานกว่าผลิตภัณฑ์อื่นๆ

ข้อดีของการยกพื้นคอนกรีตโดย Vigotext
ข้อดีของการยกพื้นคอนกรีตโดยมี Vigotext เมื่อเทียบกับวิธีการอื่น ๆ ของการซ่อมแซม การยกพื้นโดยวิธีกรอัดฉีดโฟม โพรียูรีเทน เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการซ่อมแซมพื้นทรุดตัวทำให้การทรุดตัวของชั้นดินที่มาจากน้ำท่วมขังไม่เกิดขึ้นอีกในระยะยาว ช่วยรองรับการสั่นสะเทือนของพื้นคอนกรีต และยังช่วยยืดอายุการใช้งาน ไม่ต้องทุบพื้นคอนกรีตเพื่อเทดิน และเทคอนกรีตใหม่ ทำให้ประหยัดงบประมาณและเวลา

การรักษาความสะอาด
ยกพื้นคอนกรีตโดย วีโก้เท็ค ด้วยการอัดฉีดโฟม โพรียูรีเทน อุปกรณ์ในการฉีดของเราเป็นกลไกที่เชื่อมต่อกับพื้นโดยตรงดังนั้นพื้นที่ในการทำงานสะอาด โฟม โพรียูรีเทน มีความทนทานสูงและไม่มีผลกระทบใดๆที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม อันเนื่องมาจากการสลายตัวหรือการเสื่อมสภาพ

ลดความยุ่งยาก
ยกพื้นคอนกรีตโดย วีโก้เท็ค เป็นการซ่อมแซมที่ไม่มีเสียงรบกวนและเป็นการซ่อมแซมที่รวดเร็วที่สุด และสามารถยกพื้นด้วยวิธีการเจาะรูขนาดเล็ก ๆ อัดฉีดเข้าไปอย่างรวดเร็วและไม่มีเสียงดังรบกวน โดยอุปกรณ์เครื่องจักรที่เราใช้ยกพื้นคอนกรีตนั้น จะถูกออกแบบอยู่ในรถบรรทุกอย่างเป็นระเบียบ ซึ่งมักจะจอดอยู่ห่างจากที่ตั้งของการทำงานโดยตรง

การจราจร
ช่วยลดปัญหาการจราจรติดขัด (กรณีที่มีการสรรจรตลอดเวลา เช่น ถนน,รันเวย์) สามารถกลับมาใช้งานภายใน 15 นาทีหลังจากที่ทำงานเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งรวมถึงการรับโหลดหนัก เช่น รถปิคอัพ,รถบรรทุก,เครื่องบิน และอุปกรณ์อุตสาหกรรมเช่นรถโฟคลิฟ

มีน้ำหนักเบา
โฟม โพรียูรีเทนเป็นวัสดุที่มีน้ำหนักเบาช่วยลดภาระน้ำหนักในใต้ดินทำให้ไม่เกิดการทรุดตัวซ้ำซ้อน ซึ่งโฟม โพรียูรีเทนมีความหนาแน่นมาก และสามารถป้องกันน้ำ

เป็นกันซึม
โฟม โพรียูรีเทนมีความหนาแน่นและป้องกันน้ำได้ดี ดังนั้นช่วยรักษาพื้นผิวได้อย่างดีและทั่วถึง โฟมโพรียูรีเทนนั้นยังสามารถติดตั้งในพื้นที่ที่มีน้ำได้ จึงไม่เกิดปัญหาในการทำงาน เมื่อโพรียูรีเทนเข้าไปแทรกตัวอยู่ในช่องว่างใต้ชั้นดิน ขับน้ำหรืออากาศ เมื่อชั้นดินมีความหนาแน่นสูงมากเพียงพอแล้ว การดันตัวของฐานรากหรือพื้นคอนกรีตก็จะค่อยสูงขึ้น หยุดน้ำได้อย่างรวดเร็วและผ่านการทดสอบได้

การยกพื้นคอนกรีตกับเราดียังไง
ยกพื้นคอนกรีตโดย วีโก้เท็ค สามารถที่จะนำไปใช้ยกพื้นคอนกรีตได้ทุกประเภท เช่น โรงงานอุตสาหกรรม, ถนนหลวง, ท่าอากาศยาน, สะพาน, คลังสินค้า หรือที่อยู่อาศัย และอื่นๆที่ใช้แผ่นคอนกรีตเป็นพื้นพร้อมกับเทคโนโลยีการยกพื้นคอนกรีตที่ทันสมัย ด้วยโฟม โพรียูรีเทนนั้นเป็นกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ สามารถใช้งานได้ภายใน 1 วันหลังจากที่ทำการอัดฉีดแล้ว และในบางครั้งการอัดฉีดโฟมเป็นกระบวนการซ่อมแซมและแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุด

การทรุดตัวขนาดใหญ่ของคอนกรีต
แผ่นคอนกรีตขนาดใหญ่ (โดยปกติจะมีขนาดใหญ่กว่า 10 ตารางเมตร) วิธีการอัดฉีด โฟม โพรียูรีเทนเป็นการซ่อมแซมที่ดีที่สุด เพราะโฟมสูตรพิเศษของเราสามารถขยายตัวภานในใต้พื้นทั้งหมด เพียงการอัดฉีดหนึ่งหรือสองจุด สามารถยกพื้นกระจายเป็นวงกว้าง ทั้งนี้เพิ่มความเร็วในการทำงานและลดโอกาสของการแตก

พื้นคอนกรีตมีน้ำหนักมาก
เพราะของกำลังขยายตัวสูงและความสามารถในการแพร่กระจายภายใต้พื้นที่ขนาดใหญ่ของแผ่นคอนกรีตและโครงสร้างก่อนที่จะขยายตัวกานเป็นโฟมที่มีความหนาแน่นสูงสามารถยกแผ่นคอนกรีตหนักมากได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย รวมถึงแผ่นพื้นถนนแนวทางสะพานข้ามทางรถไฟและคอนกรีตที่ต้องรับโหลดหนักเช่นเครื่องจักรและฐานคอนกรีตต่างๆ

อุปสรรคในการทำงาน
เนื่องจากเครื่องจักรเราถูกออกแบบตั้งอยู่ภายในรถบรรทุกนั้น วิธีการทำงานเพียงท่อและการเจาะเพื่อติดตั้งอุปกรณ์ในการอัดฉีดโฟม จึงง่ายต่อการทำงาน สามารถทำในพื้นที่คับแคบหรือภายในบ้าน ซึ่งทำให้ไม่เกิดอุปสรรคทั้งในสภาพแวดล้อมและสถานที่ที่ไม่อำนวย

พื้นที่รับโหลด
เพราะโฟม โพรียูรีเทนนั้นมีความหนาแน่นสูงมีน้ำหนักเบา ทำให้เข้าไปแทรกตัวอยู่ในช่องว่างใต้ชั้นดินลดช่องว่างในดิน ทำให้ดินมีความแข็งแรงทนต่อแรงกดทับรับแรงโหลดได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยลดโอกาสของการทรุดตัวภายในฐานรากสำหรับการรับแรงโหลด

การปรับปรุงคุณภาพดิน
สาเหตุส่วนใหญ่ของฐานรากโคงสร้างเป็นชั้นทรายหินบดอัดมีช่องว่างในชั้นใต้ของดินที่ลงลงไป เพราะฐานรากชั้นใต้ดินแบ่งออกเป็นหลายชั้น และในแต่ละชั้นก็มีความแตกต่างการไป การยกพื้นที่ดีนั้นควรมีการตรวจสอบคุณภาพดิน การเข้าถึงปัญหาของหน้างานเพื่อนำมาวิเคราะห์อย่างละเอียดเพื่อการแก้ไขปัญหาที่ตรงจุด เพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุดในการซ่อมแซมพื้นทรุดและไม่ให้กลับมาเกิดใหม่อีกครั้ง ดังนั้นเราจึงร่วมมือกับผู้ผลิต Cormix International เพื่อช่วยการแก้ปัญหาเหล่านี้โดยใช้เรซินสูตรพิเศษที่ช่วยรักษาคุณภาพของดินให้พื้นผิวรากฐานที่มั่นคงสำหรับการยกพื้นคอนกรีต อีกทั้งยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมใด ๆ หรือการอภิปรายเกี่ยวกับความต้องการของคุณโปรดติดต่อเรา