top of page

Grouting

งานซ่อมแซมคอนกรีต ซ่อมแซมโครงสร้าง โครงสร้าง อาคารเสียหายการแตกร้าว

เป็นโพรง รูพรุน รั่วซึมของคอนกรีต คุณสมบัติ คล้ายคลึงกับ Concrete Repair แต่ Grouting มีลักษณะ เหลวไม่หดตัวเมื่อแข็งตัวจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแรง เสริมความแน่นหนา เป็นการให้เนื้อ ปูนเข้าไปอุดตามร่องต่างๆ ระหว่างรอยแยกของอิฐที่ยุบตัว ไม่มีการหดตัว และสามารถเท ไหลเข้าแบบได้ง่าย

คุณประโยชน์

1. ให้ค่ากําลังแรงอัดสูง

2. เมื่อแห้งไม่หดตัว

3. การทํางานที่ง่ายไหลตัวได้ดี

เพื่อ เข้าไปเติมเต็มช่องว่างได้ดี

การใช้งาน

1. ซ่อมแซมโครงสร้างคอนกรีตต่างๆ

2. ซ่อมแซมพื้น โพรง รูพรุน ผนังคอนกรีต

3. งานเท Grouting ใต้ฐานเครื่องจักร

รองรับคานสะพาน

สร้างบ้านในฝัน
บอกเล่าโครงการของคุณให้เราฟังได้เลย

bottom of page