top of page

Strengthening

Strengthening เป็นวิธีการเสริมกําลังโครงสร้างมีหลายรูปแบบมีการอัดแรง และไม่อัดแรงช่วยเสริมกําลังรับแรงอัด ช่วยเสริม กำลังรับแรงเฉือน และช่วยเสริมกําลังเพิ่มความเหนี่ยวให้กับชิ้นส่วน โครงสร้าง

คุณประโยชน์

ช่วยเสริมกําลังโครงสร้างให้สามารถรับน้ำหนักได้มากขึ้น เพื่อโครงสร้างเพิ่มขึ้นที่ดี ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงให้ตรงตามมาตรฐานของงาน

การใช้งาน

1. ซ่อมแซมโครงสร้างคอนกรีตต่างๆ

2. เสริมกําลังอาคาร และปรับปรุง

3. ปรับปรุงโครงสร้างอาคารให้รับแรงได้เพิ่มขึ้น

สร้างบ้านในฝัน
บอกเล่าโครงการของคุณให้เราฟังได้เลย

bottom of page