top of page

สีทนไฟ

สีกันไฟ-สีทนไฟ มีคุณสมบัติพิเศษในการป้องกันการลุกไหม้ของไฟ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม มีความยืดหยุ่นสูง สามารถยึดติดชั้นรองพื้นผิวงานโลหะและผิวคอนกรีต  ในกรณีเมื่อเกิดเพลิงไหม้ความร้อนจะทำให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมีในสี สีทนไฟทำหน้าที่เป็นฉนวนป้องกันไฟโครงสร้างเหล็กจาก ความร้อน ยับยั้งการแผ่ความร้อน ลดการลุกไหม้บริเวณพื้นผิวของวัสดุที่ติดไฟได้

คุณประโยชน์

ในกรณีเมื่อเกิดเพลิงไหม้ความร้อนจะทำให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมีในสี สีทนไฟทำหน้าที่เป็นฉนวนป้องกันไฟโครงสร้างเหล็กจาก ความร้อน ยับยั้งการแผ่ความร้อน ลดการลุกไหม้บริเวณพื้นผิวของวัสดุที่ติดไฟได้

การใช้งาน

ใช้ทาไปที่โครงสร้างเหล็ก ก่อนที่จะทำการติดตั้ง

สร้างบ้านในฝัน
บอกเล่าโครงการของคุณให้เราฟังได้เลย

bottom of page