top of page

Shotcrete

เป็นงานพ่นมอร์ต้า หรือพ่นคอนกรีตผ่านเครื่องพ่นปูนฉาบด้วยแรงลมความเร็วสูง โดยการพ่นมอร์ต้า หรือ พ่นคอนกรีต ไฟยังพื้นที่ที่ต้องการ สำหรับการทำ Shotcrete จะช่วยป้องกันดินพัง หรือเพื่อความสวยงาม เสริมเหล็กเพื่อเพิ่มความแข็งแรงก่อนพ่น shotcrete และพ่นเสริมความหนาตามแบบที่ต้องการ พบมากกับงานสร้างถนนตัดผ่านภูเขา หรือ หน้าผาทางภาคเหนือหรือภาคใต้ และพบในงานที่มีข้อจำกัดในการตั้งแบบหล่อ

คุณประโยชน์

1. การทำงานที่สะดวก และรวดเร็ว

2. การซ่อมแซมโครงสร้างที่มีข้อจำกัดในการตั้ง

แบบ หล่อซ่อมแซมโครงสร้างทั้งแนวดิ่งและ

แนวเหนือศีรษะ

การใช้งาน

งาน Shotcrete นิยมนำไปใช้ในงานที่ไม่ต้องตั้งแบบหล่อ หรือมีข้อจำกัดในการตั้งแบบหล่อ

อาศัยการลำเลียงผ่านท่อหรือสายยางและพ่นตรงเข้ากับโครงสร้างของชิ้นงานที่เราต้องการทำ

สร้างบ้านในฝัน
บอกเล่าโครงการของคุณให้เราฟังได้เลย

bottom of page