top of page

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นคำแถลงที่เปิดเผยวิธีการบางอย่างหรือทั้งหมดที่ทางเว็บไซต์ได้เก็บรวบรวม เปิดเผย และจัดการข้อมูลของผู้เข้าชมและลูกค้าของเว็บไซต์ นโยบายนี้เป็นไปเพื่อการดำเนินการตามข้อกำหนดด้านกฎหมายในการปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้เข้าชมหรือลูกค้า
 

แต่ละประเทศมีกฎหมายและข้อกำหนดที่แตกต่างกันไปของตนเองตามเขตอำนาจศาลเกี่ยวกับการใช้นโยบายความเป็นส่วนตัว โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณได้ปฎิบัติตามระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมและที่ตั้งของคุณ

โดยทั่วไปแล้ว นโยบายการรักษาความเป็นส่วนตัวของคุณควรครอบคลุมรายการต่อไปนี้

 

  1. ประเภทข้อมูลที่คุณเก็บรวบรวม

  2. วิธีการที่คุณเก็บรวบรวมข้อมูล

  3. เหตุผลที่คุณเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลใดข้อมูลหนึ่ง

  4. วิธีการที่คุณจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าชมเว็บไซต์ การนำไปใช้ รวมถึงการแชร์ และการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว

  5. คุณสื่อสารกับผู้เข้าชมเว็บไซต์ของคุณอย่างไร (หากมี)

  6. การให้บริการของคุณมีเป้าหมายและรวบรวมข้อมูลจากผู้เยาว์หรือไม่

  7. การอัปเดตนโยบายการรักษาความเป็นส่วนตัว

  8. ข้อมูลเพื่อติดต่อ

คุณสามารถตรวจสอบ บทความสนับสนุน นี้ เพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสร้างนโยบายความเป็นส่วนตัวของคุณ

คำอธิบายและข้อมูลที่ให้ ณ ที่นี่เป็นไปเพื่อการอธิบาย การให้ข้อมูล และการยกตัวอย่างโดยทั่วไปเท่านั้น คุณไม่ควรอิงบทความนี้เป็นแหล่งให้คำปรึกษาหรือข้อแนะนำทางกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งที่คุณควรกระทำ เราแนะนำให้คุณขอคำปรึกษาทางด้านกฎหมายเพื่อช่วยทำความเข้าใจ และช่วยในการสร้างนโยบายการรักษาความเป็นส่วนตัวของคุณ

bottom of page