top of page

Epoxy Mortar

การเคลือบพื้นด้วย อีพ็อกซี่เรซิ่น และทรายคัดพิเศษ ปราศจากตัวทำละลาย

เมื่อวัสดุเช็ทตัว จะมีความแข็นแรง สามารถรับ น้ำหนักได้สูง การทํางานใช้วิธีการฉาบวัสดุลงบนพื้นผิวคอนกรีตที่ ความหนา 4-6 มม.

คุณประโยชน์

1. ปราศจากตัวทําละลาย กลิ่นไม่ฉุน

2. ยึดเกาะกับพื้นผิวคอนกรีตได้ดี

3. ทนทานต่อสารเคมี

4. ทนทานต่อการใช้งาน, ทนทานต่อการขัดสี

5. ไม่มีรอยต่อ

6. สามารถเคลือบทับด้วยสีอีพ็อกซี่เพื่อความ

สวยงาม

การใช้งาน

เหมาะสําหรับใช้เป็นวัสดุสําหรับเคลือบบนพิวคอนกรีต เพื่อปรับพื้นผิวคอนกรีต สามารถรับน้ำหนักได้สูง, ทนต่อสารเคมี และสามารถเคลือบทับด้วย สีอีพ็อกซี่ เพื่อความสวยงาม เหมาะ สําหรับพื้นโรงงานอุตสาหกรรม, พื้นที่มีการใช้งานแบบแห้ง ไม่เปียก, พื้นอาคารทั่วไป เป็นต้น

สร้างบ้านในฝัน
บอกเล่าโครงการของคุณให้เราฟังได้เลย

bottom of page